Τύπος αποβλήτου

Αστικά λύματα

Εφαρμογή

Ξενοδοχειακή μονάδα

Δυναμικότητα επεξεργασίας

50m3/ημέρα

Μέθοδος επεξεργασίας

MBR

Τοποθεσία & Χρονολογία

Μεσαριά, Σαντορίνη 2022

Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων ικανότητας 50m3/ημέρα

Στο μεγαλύτερο resort του νησιού της Σαντορίνης, η enflow ανέλαβε την προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου (packaged) συγκροτήματος επεξεργασίας λυμάτων, τεχνολογίας MBR (Membrane Bio Reactor).

Το σύστημα μεμβρανών σχεδιάστηκε ώστε να ανταποκρίνεται στις μεγάλες εποχιακές διακυμάνσεις που παρουσιάζουν εν γένει όλες οι τουριστικές περιοχές και σύμφωνα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του έργου, όπως ο περιορισμένος διαθέσιμος χώρος εγκατάστασης.

Το MBR σύστημα συνδυάστηκε με υπόγειο λιποσυλλέκτη αυτόματης εκκένωσης, η επιλογή του οποίου έγινε με γνώμονα την άμεση εκκένωση του σύμμεικτου υγρού, εξασφαλίζοντας τη μικρότερη δυνατή παραμονή του βυτιοφόρου στο χώρο και την ελάχιστη δυνατή όχληση.