Τύπος αποβλήτου

Αστικά λύματα

Δυναμικότητα επεξεργασίας

ΜΕΑ

Μέθοδος επεξεργασίας

SBR

Τοποθεσία & Χρονολογία

Οινόφυτα, Βοιωτία 2021

Προμήθεια συστήματος βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων, τεχνολογίας SBR

Στη νέα μονάδα εκχύλισης φαρμακευτικών φυτών UniHerbo, θηγατρική της εταιρείας Uni-Pharma του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ), η enflow προμήθευσε συστημα βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων τεχνολογίας SBR.