Skip to main content

WELCOME

ABOUT
ENFLOW ENGINEERING

H enflow με δυναμική ανάπτυξη στη διαχείριση νερού και λυμάτων δημιούργησε ένα νέο, σύγχρονο τμήμα engineering που δραστηριοποιείται στον τομέα της επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Σχεδιάζουμε βιώσιμα συστήματα, με επίκεντρο την ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση του νερού και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για την επεξεργασία των αστικών και βιομηχανικών λυμάτων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ENFLOW ENGINEERING

Τεχνολογία MBR

Έχοντας εμπειρία με όλους τους δοκιμασμένους τύπους επεξεργασίας, η enflow engineering προσφέρει συστήματα βιολογικής επεξεργασίας με τη μέθοδο βιοαντιδραστήρων μεμβρανης (MBR-Membrane Bio Reactor).

Τεχνολογία

Τα συστήματα διαχωρισμού βιοαντιδραστήρων μεμβράνης (MBR) αποτελούν ένα συνδυασμό της κλασσικής και ευρέως διαδεδομένης μεθόδου ενεργού ιλύος και της υπερδιήθησης με μεμβράνες. Η καινοτομία της μεθόδου έγκειται στη χρήση ειδικών μεμβρανών νέας τεχνολογίας οι οποίες βρίσκονται βυθισμένες στο ανάμικτο υγρό (βιομάζα – επεξεργασμένα). Η φιλοσοφία των συστημάτων MBR στηρίζεται στη χρησιμοποίηση ενός βιολογικού αντιδραστήρα και της διήθησης διαμέσου των μεμβρανών ως ένα ενιαίο σύστημα για την επεξεργασία των λυμάτων αντί του κλασικού συστήματος του βιολογικού αντιδραστήρα και της δεξαμενής τελικής καθίζησης. Τα επεξεργασμένα διέρχονται μέσα από τις μεμβράνες και απομακρύνονται, ενώ η βιομάζα κατακρατείται και παραμένει στο σύστημα επεξεργασίας. Επομένως οι δεξαμενές τελικής καθίζησης του συστήματος ενεργού ιλύος αντικαθίστανται από μονάδες διύλισης μέσω μεμβρανών (τύπου MF ή UF). Η υψηλή συγκέντρωση της βιομάζας στο βιολογικό αντιδραστήρα, έχει ως συνέπεια την επίτευξη πλήρους διάσπαση της οργανικής ύλης (μικρή ποσότητα πλεονάζουσα ιλύς) και της νιτροποίησης μέσα σε πολύ λίγες ώρες.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ MBR

Πλεονεκτήματα

Σήμερα υπάρχουν αρκετά συστήματα MBR που χρησιμοποιούνται σε πληθώρα εφαρμογών, τα οποία κερδίζουν συνεχώς έδαφος τείνοντας μάλιστα να υποκαταστήσουν τις συμβατικές μεθόδους επεξεργασίας λυμάτων, εξαιτίας των πλεονεκτημάτων που παρουσιάζει η τεχνολογία MBR.

Προηγμένη τεχνολογία μεμβρανών

Ταυτόχρονη απολύμανση της παραγόμενης εκροής με μικρότερες καταναλώσεις χημικών

Ποιότητα νερού

Υψηλή ποιότητα νερού εκροής, με δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης του με ασφάλεια για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

Μικρότερη απαίτηση χώρου

Μειωμένες απαιτήσεις χώρου εγκατάστασης εξαιτίας του μικρότερου απαιτούμενου όγκου των βιοαντιδραστήρων.

Μικρότερη παραγωγή λασπης

Μικρότερη ποσότητα περίσσειας ιλύος προς απομάκρυνση λόγω των αυξημένων χρόνων παραμονής και των χαμηλών οργανικών φορτίσεων.

OUR PACKAGE SOLUTION

Γνωρίστε τα Προκατασκευασμένα συστήματα MBR της Enflow

Η enflow σχεδιάζει και προσφέρει προκατασκευασμένα συστήματα που εφαρμόζουν την τεχνολογία MBR για την επεξεργασία αστικών και βιομηχανικών λυμάτων. Τα συστήματα αποτελούν μια ολοκληρωμένη λύση, έτοιμη προς τοποθέτηση με προ-εγκατεστημένα τα ηλεκτρομηχανολογικά μέρη και τις μεμβράνες εντός container.

Τα συστήματα είναι αυτόνομα και πλήρως αυτοματοποιημένα, και τοποθετούνται σε πλάκα σκυροδέματος μειώνοντας σημαντικά το κόστος εγκατάστασης και των κατασκευαστικών εργασιών πεδίου.

Εφαρμογές

 • Δήμοι / Κοινότητες
 • Βιομηχανία
 • Ξενοδοχειακές μονάδες
 • Νοσοκομεία
 • Στρατιωτικές μονάδες
 • Camping/Κατασκηνώσεις
 • Σχολεία
 • Κτίρια γραφείων
 • Δομές Φιλοξενίας
 • Κέντρα υποδοχής
COMPACT ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Χαρακτηριστικά

Τα χαρακτηριστικά και οφέλη των προκατασκευασμένων (packaged) μονάδων είναι:

Εύκολο στη μεταφορά

Εύκολη μεταφορά λόγω του σχεδιασμού του σε μορφή container

Γρήγορη συναρμολόγηση

Με όλο τον εξοπλισμό εντός του container και εύκολη θέση σε λειτουργία χάρη στην προ συναρμολογημένη εγκατάσταση.

Πλήρως ατοματοποιημένο

Σύστημα ηλεκτρικού ελέγχου που βασίζεται σε PLC ώστε να επιτυγχάνεται ευκολία στη λειτουργία, μείωση των απαιτήσεων συντήρησης και δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης.

Χαμηλό κόστος λειτουργίας & συντήρησης

Αξιόπιστες τεχνολογίες και εύκολη λειτουργία, χωρίς επίβλεψη (δεν απαιτείται ανθρώπινη παρουσία) με εξαίρεση τους τακτικούς ελέγχους απόδοσης και συντήρησης του εξοπλισμού και των μεμβρανών.

Επεκτάσιμο

Τα συστήματα επιτρέπουν την προσθήκη νέων μονάδων για τη δημιουργία του κατάλληλου μοντέλου με την απαραίτητη δυναμικότητα

Φορητό

Δυνατότητα μετεγκατάστασης του συγκροτήματος, προσθέτοντας μεγαλύτερη ευελιξία στην επένδυση

Σύντομοι χρόνοι αποπεράτωσης

Εξαιτίας των μειωμένων κατασκευαστικών εργασιών στο εργοτάξιο οι χρόνοι αποπεράτωσης του έργου είναι μικρότεροι

Μικρότερη απαίτηση χώρου

Οι μονάδες απαιτούν μικρότερη επιφάνεια εγκατάστασης, λόγω του συμπαγούς σχεδιασμού και της υψηλής συγκέντρωσης βιομάζας.

HOW IT WORKS

4 στάδια επεξεργασίας λυμάτων

ENFLOW ENGINEERING - GREECE - MBR - 3D
ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ
ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ
ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ MBR
ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
AIR COMPRESSOR
ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ

Ένας τυπικός σχεδιασμός της διαδικασίας βιολογικής επεξεργασίας, αποτελείται από τα παρακάτω στάδια:

 1. Τα απόβλητα προωθούνται στην ανοξική δεξαμενή όπου επιτυγχάνεται η βιολογική απομάκρυνση του νιτρικού αζώτου. Για την ανάδευση του περιεχομένου σε κάθε ανοξική ζώνη υπάρχει σε κατάλληλη θέση ένας υποβρύχιος αναδευτήρας, που συνοδεύεται από σύστημα ανέλκυσης.
 2. Στο στάδιο του παρατεταμένου αερισμού (αερόβια ζώνη), παροχετεύεται οξυγόνο μέσω υποβρυχίου συστήματος διάχυσης, ώστε να επιτευχθεί η βιολογική οξείδωση της αμμωνίας σε νιτρικό άζωτο, καθώς και η αποικοδόμηση της οργανικής ύλης των λυμάτων.
 3. Στο τελικό στάδιο επεξεργασίας, των μεμβρανών MBR, διαχωρίζονται με φίλτρανση το επεξεργασμένο απόβλητο από την ενεργό ιλύ μέσω αντλιών.
 4. Η ιλύς υπεριχειλίζει στο θάλαμο απαερίωσης, προκειμένου να πέσουν τα επίπεδα DO και ανακυκλοφορει πίσω στο πρώτο στάδιο. Η περίσσεια ιλύς απορρίπτεται μέσω αυτόματων βανών.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
FLOWPAC
MEMBRANE BIOREACTOR (MBR) PACKAGED PLANT

Μοντέλα

H enflow παρέχει μια ευρεία γκάμα για την κάλυψη οποιασδήποτε εφαρμογής. Τα τυποποιημένα μοντέλα εξυπηρετούν ημερήσιες παροχές από 12,5 m3 έως 200 m3

MODEL N-MBR12,5 N-MBR25 N-MRB50 N-MBR100 N-MBR150 N-MBR200
MAX DAILY FLOW (m3/d) 12,5 25 50 100 150 200
EQUIVALENT POPULATION (150 l/eq.d) 50-65 120-140 240-260 480-520 720-780 950-1000
DIMENSIONS(LXWXH) 6X2,5X2,5 7X2,5X2,5 10X2,5X2,5 14X2,5X2,5 2Χ(10X2,5X2,5) 2Χ(12X2,5X2,5)
MEMBRANE AREA (m2) 50 100 200 400 600 800
MATERIAL St37.2 Epoxy Painting or PE UV resistant
DATASHEET Donwload Donwload Donwload Donwload Donwload Donwload

Customized Solutions

Η enflow engineering σχεδιάζει και κατασκευάζει εξατομικευμένα συστήματα επεξεργασίας λυμάτων προσαρμοσμένα στις εκάστοτε καταναλώσεις και τα χαρακτηριστικά του αποβλήτου, επιτυγχάνοντας την απαιτούμενη απόδοση και ποιότητα της επεξεργασμένης εκροής.

FLOWPAC
MEMBRANE BIOREACTOR (MBR) PACKAGED PLANT

Flowpac Information

Effluent Characteristics

Οι προκατασκευασμένες μονάδες MBR εξασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή απόδοση, επιτυγχάνοντας υψηλής ποιότητα εκροή σε σύγκριση με τα συμβατικά συστήματα ή με την ποιότητα που απαιτείται από τους κανονισμούς για επαναχρησιμοποίηση για άρδευση ή άλλες δευτερεύουσες χρήσεις.

Parameter

BOD
COD
TSS
TKN-N
pH
TURBIDITY

Performance

≤10 mg/l
<50 mg/l
<2 mg/l
<10 mg/l
6.5-8
< 0,2 ΝΤU
ENFLOW ENGINEERING

Τα έργα μας

Λεωφ. Βουλιαγμένης 85 & Ανθέων
City Plaza Εμπορικό κέντρο
166 74 Γλυφάδα, Αττική | Ελλάδα

Φόρμα Επικοινωνίας

Έχετε κάποια απορία για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας;
Αφήστε τα στοιχεία σας και θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας.  Γνωρίστε τα προϊόντα και τις πιστοποιημένες λύσεις διαχείρισης και επεξεργασίας νερού της enflow

  Ενδιαφέρεστε για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας;

  Visit enflow.gr

  Καθορίζοντας τη ροή των εξελίξεων στα συστήματα διαχείρισης νερού και την επεξεργασία των λυμάτων.

  Γνωρίστε μας

   Συμπληρώστε το email σας στο παρακάτω πεδίο και κατεβάστε το DATASHEET για το μοντέλο N-MBR200    Συμπληρώστε το email σας στο παρακάτω πεδίο και κατεβάστε το DATASHEET για το μοντέλο N-MBR150     Συμπληρώστε το email σας στο παρακάτω πεδίο και κατεβάστε το DATASHEET για το μοντέλο N-MBR100      Συμπληρώστε το email σας στο παρακάτω πεδίο και κατεβάστε το DATASHEET για το μοντέλο N-MRB50       Συμπληρώστε το email σας στο παρακάτω πεδίο και κατεβάστε το DATASHEET για το μοντέλο N-MBR25!        Συμπληρώστε το email σας στο παρακάτω πεδίο και κατεβάστε το DATASHEET για το μοντέλο N-MBR12,5